Barbro Westerståhl

Måla har blivit för mig ett sätt att leva.

Naturen ger inspiration och mina inre känslor speglas i färgen. Detta blir en Här-och-nu-upplevelse mellan mig och bilden.

Avbildande eller abstrakt spelar ingen roll.

Logga
Kollage

Gallerier